■47■

Posted on

[47]. Anh là người đàn ông của em. Đọc tiếp »

■46■

Posted on Updated on

[46]. Anh còn có em. Đọc tiếp »

■45■

Posted on Updated on

[45]. Biến hóa kinh ngạc Đọc tiếp »

■44■

Posted on

[44]. Trừng phạt. Đọc tiếp »

■43■

Posted on

Sao tui mần hoài mà không thấy đường nó ngắn đi chút nào hết vậy [委屈][委屈] Ôi giời ơi !!!

[43]. Không cam lòng. Đọc tiếp »

■42■

Posted on

Thông minh có cái khổ của thông minh mà đần cũng có cái khổ của đần !!!!!!!!

[42]. Anh cho rằng Yêu là đơn giản? Đọc tiếp »

■41/2■

Posted on Updated on

Cần che vẫn phải che =^= che vì cái sự vô lý ko thể thấu hiểu nổi =^=

[41]. Cao nhân Đọc tiếp »