■50■

Posted on

[50]. Ấm áp dạt dào.

Đọc tiếp »

Advertisements

■48 – 49■

Posted on Updated on

Đợt này chạy luận án te tua, rất nhiều việc lực bất tòng tâm, ví dụ như ngoi lên, ví dụ như đọc truyện mới, ví dụ đi du lịch, ví dụ mừng sinh nhật …. =~= năng lượng tụt nghiêm trọng. Đợt trước cật lực gõ, không thì cùng nhau đi tu vì hết hàng rồi =v=

***** Đọc tiếp »

■47■

Posted on

[47]. Anh là người đàn ông của em. Đọc tiếp »

■46■

Posted on Updated on

[46]. Anh còn có em. Đọc tiếp »

■45■

Posted on Updated on

[45]. Biến hóa kinh ngạc Đọc tiếp »

■44■

Posted on

[44]. Trừng phạt. Đọc tiếp »

■43■

Posted on

Sao tui mần hoài mà không thấy đường nó ngắn đi chút nào hết vậy [委屈][委屈] Ôi giời ơi !!!

[43]. Không cam lòng. Đọc tiếp »